Tin tức

Dịch vụ photo copy

Posted On Tháng Mười Hai 24, 2016 at 3:38 chiều by / No Comments

BẢNG GIÁ PHOTOCOPY – IN TRẮNG ĐEN

BẢNG GIÁ PHOTOCOPY (giấy đl 70g)

Từ : 01 –> 20 tờ         == 500 đ/tờ (01 mặt) = 600 đ/tờ 02 mặt                                  

Từ : 21 –> 50 tờ         == 400 đ/tờ (01 mặt) = 500 đ/tờ 02 mặt                                  

Từ : 51 –> 100 tờ       == 300 đ/tờ (01 mặt) = 400 đ/tờ 02 mặt                                  

Từ : 101 –>200 tờ     == 250 đ/tờ (01 mặt) = 350 đ/tờ 02 mặt                                   

Từ : 201 –> 3000 tờ   == 200 đ/tờ (01 mặt) = 300 đ/tờ 02 mặt                                   

Đặt biệt trên 3001 tờ: 170 đ/tờ (01 mặt) 200 đ/tờ (02 mặt) – Khung giá áp dung cho giáo viên (Tất cả số lượng tờ)

CMND:             01 tờ                                                       == 1.000 đ

                        02 –> 03 tờ                                             == 2.000 đ

                        04 –> 05 tờ                                             == 3.000 đ

Hộ khẩu:        nguyên quyển                     01 quyển        == 5.000 đ

                                                                 02 quyển       == 8.000 đ

                                                                 03 quyển       == 9.000 đ

Photocopy lẻ tờ rời                               == 1.000 đ/tờ

BẢNG GIÁ  IN TRẮNG ĐEN( giấy đl 70g )

Từ : 01 –> 20 tờ        == 550 đ/tờ (01 mặt) = 750 đ/tờ 02 mặt                       

Từ : 21 –> 50 tờ        == 450 đ/tờ (01 mặt) = 650 đ/tờ 02 mặt                       

Từ : 51 –> 100 tờ      == 350 đ/tờ (01 mặt) = 550 đ/tờ 02 mặt                      

Từ : 101 –> 200 tờ    == 300 đ/tờ (01 mặt) = 500 đ/tờ 02 mặt                    

Từ : 201 –> 3000 tờ  == 250 đ/tờ (01 mặt) = 350 đ/tờ 02 mặt

Đặt biệt trên 3001 tờ: 200 đ/tờ (01 mặt) 300 đ/tờ (02 mặt)

* Giấy A3 áp dụng giá nhân (x ) hai ( 02 ). A5 nữa giá

* Giấy định lượng 80g cộng ( + ) 30 đ/mỗi tờ

* Giấy Double A : cộng ( + ) 60 đ / mỗi tờ

    Quý khách photocopy số lượng nhiều vui lòng xác nhận bản copy mẫu và đặt cọc 50 % tiền !

Lưu ý : dữ liệu của khách tự chỉnh sửa hoặc chúng tôi chỉnh sửa nhỏ, việc chỉnh sửa nhiều sẽ tính phí chỉnh sửa !

BẢNG GIÁ IN MÀU ( IN LASER )

Từ : 01 –> 05 tờ                                  == 4.500 đ/tờ

Từ : 06 –> 20 tờ                                  == 4.000 đ/tờ

Từ : 21 –> 50 tờ                                  == 3.500 đ/tờ

Từ : 51 –> 200 tờ                                == 3.000 đ/tờ

Từ : 201 trở lên                                  == 2.500 đ/tờ

Giá in màu trên áp dụng cho lượng màu phủ đầy (20% – 50 %) trang A4 . từ 70% giá nhân 2

Giấy A3 áp dụng giá nhân hai. A5 nữa giá

BẢNG GIÁ SCAN  – ĐÁNH MÁY

Scan màu : 3.000 đ / tờ / A4 .  (A3 x 2)

Scan trắng đen : 2.000 đ / tờ A4 (A3 x 2)

Cắt giấy 1 gram A4/A5 ( 6.000 đ ) A3 ( gấp đôi )

Đánh máy:  8.000/trang,, có vẽ công thức, hình vẽ == 10.000/trang

ÉP PLASTIC

 

Ép A4                                                    ==        4.000 đ /tờ

Ép A3                                                   ==        6.000 đ /tờ

In decal                                              ==           4.000 đ/tờ

In bìa cứng                                         ==   2.000 đ/tờ

                                                                                                      ĐÓNG SÁCH LÒ XO NHỰA

(BÌA + BÌA KIẾNG THÊM 4.000Đ)

Dưới 30 tờ                                                 == 6.000 đ

Từ: 30 –> 60 tờ                                          ==  7.000 đ

Từ: 61–>90 tờ                                           ==  8.000 đ

Từ: 91–>120 tờ                                          ==  9.000 đ

Từ: 121–>150 tờ                                       == 10.000 đ

Từ: 151–>180 tờ                                       == 12.000 đ

Từ: 181–>210 tờ                                       ==  16.000 đ

Từ: 211–>250tờ                                        == 25.000 đ

Từ: 251–>350 tờ                                        == 35.000 đ

ĐÓNG SÁCH LÒ XO XOẮN

Dưới 30 tờ                                                  == 20.000 đ

Từ 30 –> 50 tờ                                           == 25.000 đ

Từ 31 –> 80 tờ                                           == 30.000 đ

Từ 81 –> 100 tờ                                         == 35.000 đ

 

ĐÓNG SÁCH KIM

(BAO GỒM BÌA + BÌA KIẾNG)

Dưới 90 tờ                                                  == 6.000 đ

Từ: 91 –> 200 tờ                                        == 9.000 đ

Từ: 201 –> 250 tờ                                     == 12.000 đ

ĐÓNG SÁCH LÒ XO KẼM

(BÌA + BÌA KIẾNG THÊM 4.000đ)

Dưới 30 tờ                                           == 15.000 đ

Từ: 30 –> 50 tờ                                   == 20.000 đ

Từ  31–>80 tờ                                     == 25.000 đ

Từ: 81–>100 tờ                                   == 30.000 đ

Lưu ý: Đóng gáy lò xo chỉ đóng khổ a4

Dịch vụ photo copy
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *